Jak zmieni się ordynacja podatkowa?

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach czekają nas poważne zmiany ordynacji podatkowej. Przepisy uchwalone w roku 1997 są już zdaniem wielu posłów nieadekwatne do rynkowej rzeczywistości i wiele z nich wymaga dostosowania do obecnych realiów. Co zatem zmieni się w przyszłym roku, a co w następnych latach?

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015

Obowiązek udzielania informacji o dochodach obcokrajowców
Wszystkie Urzędy Skarbowe będą w obowiązku poinformować organy innych państw należących do Unii Europejskiej o tym, ile ich obywatele zarobili podczas pobytu w naszym kraju. Zmiana ta motywowana jest przede wszystkim przepisami obowiązującymi w pozostałych krajach wspólnoty i ma zmniejszyć różnice w prawodawstwie poszczególnych członków UE.

Mniejsze odsetki dla podatników składających korektę

Jeśli złożymy deklarację zawierającą błędy, od roku 2015 piętnastego będziemy mogli zapłacić niższe odsetki od regulującej je kwoty. Oczywiście, aby skorzystać z tego prawa, będziemy musieli złożyć korektę nie później, niż pół roku od złożenia deklaracji, a maksymalnie tydzień później wpłacić na konto urzędu brakującą kwotę. Warto też dodać, że jeśli fiskus wymusi na nas złożenie niekorzystnej deklaracji akcyzowej lub VAT, zapłaci nam 200% karnych odsetek.

CO ZMIENI SIĘ W KOLEJNYCH LATACH?

Obowiązek wydania tzw. opinii zabezpieczającej
Najpóźniej do roku 2017 na Urzędy Skarbowe nałożony ma zostać obowiązek wydania każdemu płatnikowi tak zwanej opinii zabezpieczającej. W przypadku wątpliwości co do tego, czy planowane przez nas rozwiązania będą zgodne z prawem fiskalnym, będziemy mogli zwrócić się do urzędników z prośbą o opinię na ten temat – nawet, jeśli ta okaże się błędna, nie będzie podstaw do nałożenia na nas kary.

Uregulowania pośrednictwa

Do tego samego czasu ma zostać uruchomiony Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, do którego będziemy mogli zgłosić naszego pełnomocnika uprawnionego do wykonywania w naszym imieniu wszystkich czynności podatkowych z wyjątkiem podpisywania deklaracji.

Aktualne informacje możecie też znaleźć w dziale podatki w Money.pl

Podatek dla rolników – na jakie zmiany się przygotować?

Zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie wraz początkiem roku 2015 nie ominą tym razem rolników. Będą dotyczyć przede wszystkim wysokości podatku rolnego, przeliczników rodzajów gruntów i sposobu rozliczeń z fiskusem. Na co konkretnie powinni przygotować się rolnicy?

Stawka podatku rolnego

Wysokość podatku rolnego obliczać się będzie na podstawie średniej ceny skupu żyta w poprzednich jedenastu kwartałach – jako, że ostatnio za kwintal tego zboża płacono rolnikom 61,37 zł, od każdego hektara gruntu w nowym roku rolnicy zapłacą 153,43 zł. A to oznacza, że na hektarze zaoszczędzą blisko dwadzieścia złotych – poprzednia stawka wynosiła bowiem 172,20 zł.

Przeliczniki dla gruntów rolnych

Zmianom ulegną przeliczniki dla gruntów pod stawami rybnymi. Za każdy hektar akwenu zarybionego głowacicą, łososiem, pstrągiem, palią lub trocią rolnicy zapłacą równowartość stawki za jeden hektar przeliczeniowy, podobnie jak za grunty zabudowane. Jedną piątą tej stawki będą musieli natomiast odprowadzić za stawy zarybione pozostałymi gatunkami, grunty zadrzewione i rowy.

Kiedy i jak płacić podatek rolny?

Zasady płacenia podatku niewiele się zmienią. Całość zobowiązania wobec państwa rolnicy będą musieli zapłacić w jednej racie, jeśli nie będzie ono wyższe, niż sto złotych. W przypadku zaś, kiedy jego wysokość nie przekroczy 5,70 zł (a tyle wynosi koszt dostarczenia informacji o stawce podatku według cennika PP), w ogóle nie będą musieli płacić podatku rolnego.

Ulgi i zwolnienia

Z konieczności płacenia podatku rolnego wraz z nowym rokiem zostaną wyłączone tylko państwowe uczelnie użytkujące określone w ustawie grunty, jednak dotyczyć to będzie jedynie ziemi służącej ich działalności statutowej. Z uwagi na to, że obowiązek służby wojskowej został zlikwidowany, z ustawy zniknie zapis o ulgach dla odbywających ją rolników.

Nowa ustawa o VAT – co się zmieni?

W styczniu 2015 wchodzi w życie nowa ustawa podatkowa. Największe zmiany dotyczyć będą podatku obrotowego – dowiedz się, na co od nowego roku muszą przygotować się płatnicy VAT.

Dzienny limit wartości sprzedaży

Wraz z nowym rokiem poszerzona zostanie lista znajdująca się w załączniku jedenastym do ustawy. Dopisane do niej zostaną arkusze ze stali niestopowej i złoto przeznaczone do dalszej obróbki – tu warunkiem jest próba wynosząca co najmniej trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych. Odwrotnym obciążeniem ustawodawca objął również komputery przenośne (w tym smartfony) oraz konsole do gier.

Odliczanie VAT od dóbr wykorzystywanych do celów mieszanych
Od stycznia będziemy mogli odliczyć podatek naliczony nam na towary i usługi kupowane z myślą o wykorzystaniu ich zarówno w działalności objętej VAT-em, jak i tej, od której nie musimy odprowadzać podatku dochodowego. Ustawodawca przewidział także możliwość wyboru sposobu, w jaki rozliczymy się z zapłaconej nadwyżki.

Zmiany w ulgach na tzw. złe długi

Ustawa od VAT nakłada na dłużników pozostających w stanie upadłości obowiązek dokonania poprawki w zeznaniu podatkowym, jeśli ich wierzyciel chce odpisać ulgę na złe długi. Także ten przepis od nowego roku ulegnie zmianie, a dłużnicy w trakcie procesu upadłościowego takiej korekty nie będą już musieli sporządzać.

Odpowiedzialność solidarna

Zmienią się także zasady, na podstawie których nabywca i dostawca towaru muszą solidarnie rozliczać się z podatku VAT – od stycznia z listy objętych tym obowiązkiem towarów zniknie złoto produkcyjne, które można będzie objąć odwróconym naliczaniem podatku.

Kaucja gwarancyjna

Kolejna zmiana w zasadach zbiorowej odpowiedzialności podatkowej dotyczy wyłączenia z tego obowiązku nabywców, których dostawcy znajdują się na prowadzonej przez Ministerstwo Finansów liście podmiotów z wpłaconą kaucją gwarancyjną.

Podatek dochodowy – ile musisz zapłacić?

Na początku każdego roku myślimy tylko o jednym – by jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem. Niestety, obliczenie wysokości podatku, który powinniśmy odprowadzić do Urzędu Skarbowego dla wielu z nas stanowi problem nie do rozwiązania. Jeśli jednak podejdziesz do tego bez zbędnych nerwów i skorzystasz z dobrych rad, okaże się, że wcale nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać.

Rozliczasz się z ulgami? Sprawdź, czy masz do tego prawo

Od podatku możemy odliczyć między innymi wydatki poniesione w związku z korzystaniem z internetu, darowizny na cele społeczne, lub koszty rehabilitacji. Przed wpisaniem ich do deklaracji warto jednak dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście nam się należą – dodanie ulgi, do której nie jesteśmy uprawnieni może się wiązać z dotkliwymi karami.

18 czy 32 procent – ile podatku musisz zapłacić?

Ordynacja podatkowa przewiduje dwie stawki. Pierwszą, wynoszącą osiemnaście procent muszą zapłacić wszyscy, których dochody nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty osiemdziesięciu pięciu i pół tysiąca złotych. Jeśli zarobiliśmy więcej, zobowiązani jesteśmy zapłacić znacznie większy, bo wynoszący aż trzydzieści dwa procent, podatek, który jest liczony od nadwyżki wspomnianego progu podatkowego.

Ile ubędzie z twojego portfela?

To, ile będziemy musieli zapłacić fiskusowi łatwo jest obliczyć. Wysokość naszych rocznych dochodów mnożymy po prostu przez osiemnaście procent, a od otrzymanej sumy odejmujemy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dwa grosze – tyle bowiem wynosi kwota wolna od podatku. Od tej kwoty musimy jeszcze odjąć wszystkie ulgi, składki zdrowotne i niesłusznie pobrane należności, a następnie porównać ją z sumą zapłaconych przez nas zaliczek – jeśli jest od niej większa, otrzymamy zwrot podatku, jeśli zaś większa, będziemy musieli spłacić różnicę z własnej kieszeni.

Wspólne rozliczenia – dla kogo?

Prawo do wspólnych rozliczeń z fiskusem mają osoby pozostające w związku małżeńskim oraz samotnie wychowujące dziecko.

Zaliczki na PIT i CIT – jak i kiedy płacić?

Zaliczki na podatek dochodowy płacić muszą wszyscy podatnicy, bez względu na to, czy rozliczają się jako osoba fizyczna, czy prawna. Do wyboru mamy jednak trzy sposoby rozliczania się z fiskusem – który z nich wybrać? Jak uniknąć ewentualnych problemów?

Zaliczki miesięczne

Najpopularniejsza forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Do płacenia miesięcznych zaliczek na CIT zobowiązane są firmy działające już jakiś czas na rynku, a ich wysokość jest równa różnicy między sumą zaliczek opłaconych w poprzednich miesiącach, a wysokością podatku obliczonego na podstawie ich dochodów.

Zaliczki na PIT płacić muszą natomiast podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Każdego miesiąca powinni odprowadzić do US kwotę równą 18 lub 32 procentom swoich dochodów, o ile te nie przekroczyły w ostatnim okresie 3.091 zł.

Zaliczki kwartalne

Jeśli jesteśmy płatnikami CIT, w formie zaliczek kwartalnych możemy rozliczać się w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Taką formę rozliczeń ordynacja podatkowa przewiduje również dla podatników, których dochody ze sprzedaży towarów i usług nie przekroczyły w poprzednim roku pięciu tysięcy złotych.

Płatnicy PIT, jeśli chcieliby płacić zaliczki kwartalne, muszą do 20 lutego każdego roku zgłosić to naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego.

Zaliczki uproszczone

Wynoszące 1/12 odprowadzonego w poprzednim roku podatku zaliczki uproszczone muszą być odprowadzane w miesięcznych odstępach. Wybór takiego rozwiązania również należy zgłosić naczelnikowi odpowiedniego Urzędu Skarbowego, a deklaracja ta będzie ważna również w następnych latach, aż do momentu jej wycofania.

Co ważne, jeśli pierwszą w danym roku działalność zarobkową podjęliśmy po 20 lutym, z takim zgłoszeniem powinniśmy poczekać do rozpoczęcia następnego roku podatkowego.

Aby się wam łatwiej liczyło wasze dochody zamieszczam link do przykładowego kalkulatora podatkowego